FILMIK

FOTOGRAFIA LOTNICZA

ZDJĘCIA I FILMY  LOTNICZE WARSZAWA

Na zamówienie wykonuje zdjęcia i filmy lotnicze. Oferuję wykonanie zdjęć i filmów wysokiej jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Zdjęcia i filmy z lotu ptaka są najlepszym sposobem na ukazanie rozległych terenów inwestycyjnych, infrastruktury, obiektów architektonicznych czy nieruchomości. Zdjęcia panoramiczne z powietrza mogą posłużyć jako idealne tło do komputerowych wizualizacji trójwymiarowych ukazując planowane inwestycje na tle istniejących już obiektów i występującego tam ukształtowania terenu.

Fotografuję i filmuję:

-działki budowlane,

-tereny na sprzedaż,

-zabytki,

-miasteczka, wsie

-atrakcje turystyczne, lasy, parki

-imprezy, festyny, wesela, zawody sportowe

Zdjęcia i filmy lotnicze wykorzystywane są do celów: reklamowych, promocyjnych,  wydawniczych, wystawienniczych, dokumentacyjnych, projektowych (wizualizacja przedsięwzięć inwestycyjnych), handlowych (oferty inwestycyjne terenów i sprzedaży nieruchomości)  i  inwentaryzacyjnych.
Ponadto pozwalają znakomicie przedstawić walory przyrodnicze i architektoniczne terenów, miejsc którymi pragnie się zainteresować inwestorów. Używane są do nadzoru nad kolejnymi etapami budowy,  pomagają ocenić postęp robót  a także ułatwiają kontrolę zgodności prowadzonych prac z harmonogramem.